Steg 69
Låt öga och sinne njuta av vårens skönhet utan brandrisk.

Varför?
Sanning eller myt? “Sol och värme”

© Lillanna