Härligt väder lockar. Sitta i solen känns som det naturliga valet. Men samtidigt är all träning bra träning. Valet blir träningsskor och jogga. Ett tempo som överstiger att sitta på en parkbänk är ju uppnåeligt åtminstone en liten stund.

© Lillanna